Grovfôr - har du oversikt over kvaliteten?

06.04.2020

Vet du kvaliteten på hestens grovfôr?
Om sommeren står hesten å beite, men fra høsten av og fram til sommeren igjen fôrer vi primært på lagret høy - altså rundball, tørrhøy e.l. For mange hester betyr dette at det må skaffes alternative kalorikilder og tilskudd for å opprettholde energinivået og et balansert kosthold. Selv om du kanskje ikke har så mye valg når du plukker ut høyet ditt, bør du alltid ta hensyn til kvalitet når du bestemmer hva hesten din trenger for å oppfylle kravene.
Under lagring av høy går noen næringsstoffer tapt. Prosessen med oksidasjon, eksponering for luft og lys, forårsaker en nedgang i vitaminer, hovedsakelig vitamin A og E. Mineraler, derimot, er uorganiske og forblir derfor ganske stabile i konservert grovfôr. Hvis høy blir fuktig eller begynner å danne varme, vil proteininnholdet også reduseres gradvis.

Hva er det som gjør at høyet er av god kvalitet og hvordan kan du se forskjellen?
Godt kvalitetshøy og ferskt gress har høyere fordøyelig fiberinnhold sammenlignet med høy av dårligere kvalitet som kan ha blitt høstet ved senere modenhet. Dette skyldes at det i det senere høstede høyet har blitt brukt mer sukker i fotosyntesen for at planten skal vokse mere før den kuttes. Derfor vil høy av høyere kvalitet gi hesten din mer energi.
Den beste måten å kontrollere kaloriene og næringsinnholdet i høyet ditt på er å få det analysert. Du kan imidlertid få en grov indikasjon på kvaliteten ved å se på det! F.eks vil et bladgrønt høy med kortere stengler og færre frø sannsynligvis ha et høyere sukkerinnhold og fordøyelig fiberinnhold og gir derfor mer energi.
Fôr som lagres i over 2 år vil ha veldig liten og dårlig ernæringskvalitet. Kvalitet kan også bestemmes av hvor godt hesten din holder vekten. Hester som mister vekt vil kreve kraftfôr for å øke kaloriinnholdet.
Noen hester, som prestasjonshester, krever et mye høyere kalori (og proteinrikt) kosthold på grunn av deres energibehov og pga arbeidsmengden. På den andre siden har visse hester, for eksempel de som er overvektige, fordel av høy kvalitet med færre kalorier. Visse kraftfôr og tilskudd kan gi ekstra protein-, vitamin- og mineraler.

Noen hester og ponnier kan til og med kreve et høy supplement, dette kan skyldes tannproblemer som reduserer deres evne til å tygge lange stamfiber. Hvis dette er tilfelle for hesten din, bør du vurdere å gi f.eks Fast Fibre eller lignende tilskudd.

MERK. Du vil aldri kunne se næringsinnholdet nøyaktig i fôret ved å se på det. Vi anbefaler alle å ta en analyse av høyet for å vite nøyaktig hva hesten får i seg.


-Stall KH

PS. Husk at du på forsiden, under "Blogg". Kan melde deg på vårt nyhetsbrev så du blir ukentlig oppdatert på blogginnlegg og produkter som er relevant ift disse.